การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขารัตนบุรีให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปา เจ้าหน้าที่ อบต.หนองระฆัง
โพสต์เมื่อ : 2015-03-24 15:49:12
61
2 กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลปะคำ ประจำปี ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ : 2015-03-24 15:47:22
25
3 กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โพสต์เมื่อ : 2015-03-23 10:58:05
37
4 กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ( HOME CARE) ประจำปี ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ : 2015-03-23 10:55:50
34
5 กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จ.สุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2015-03-23 10:54:33
41
6 กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
โพสต์เมื่อ : 2015-03-23 10:51:56
45
7 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าพร้อมทำความสะอาดสำนักงาน
โพสต์เมื่อ : 2015-03-23 10:49:39
38
8 กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ : 2015-03-23 10:47:32
47
9 กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ( HOME CARE) ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
โพสต์เมื่อ : 2015-03-23 10:45:49
19
10 กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดประชุมแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่
โพสต์เมื่อ : 2015-03-17 14:38:59
67
11 กปภ.สาขาเลิงนกทาออกให้บริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสต์เมื่อ : 2015-03-17 14:37:26
55
12 กปภ. ข.๘ ร่วมกันบวงสรวงพระแม่ธรณี กปภ. ครบรอบ ๓๖ ปี
โพสต์เมื่อ : 2015-03-16 16:22:12
75
13 กปภ.สาขาละหานทรายร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน V I P หันทรายลีก
โพสต์เมื่อ : 2015-03-16 16:20:48
66
14 กปภ.สาขาสังขะร่วมกันบวงสรวงพระแม่ธรณี กปภ. ครบรอบ ๓๖ ปี
โพสต์เมื่อ : 2015-03-16 16:19:26
64
15 กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน ร่วมบวงสรวงพระแม่ธรณี
โพสต์เมื่อ : 2015-03-16 16:17:28
71
16 กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service)
โพสต์เมื่อ : 2015-03-16 16:15:53
63
17 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดพิธีตั้งศาลและบวงสรวงพระแม่ธรณีวิสุทธิสักขีบารมีธำรงชล
โพสต์เมื่อ : 2015-03-16 16:08:51
94
18 กปภ.สาขาละหานทรายจัดประชุมการนำโครงการประปาทันใจไปปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ
โพสต์เมื่อ : 2015-03-05 14:27:32
128
19 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้จัดการประชุม WSP ประจำเดือน กุมภาพันธ์
โพสต์เมื่อ : 2015-03-05 14:26:00
118
20 กปภ.สาขานางรองจัดสนทนายามเช้า (Morning Talk)
โพสต์เมื่อ : 2015-03-05 14:24:39
90
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.