ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขากันทรลักษ์ ได้ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.57
โพสต์เมื่อ : 2014-12-15 11:43:16
24
2 กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 2014-12-15 11:37:09
26
3 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 2014-12-15 11:33:48
41
4 กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-12-15 11:29:45
34
5 กปภ.สาขาเดชอุดม เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-12-15 11:25:23
13
6 กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-12-15 11:13:08
14
7 กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมถวายพระพรชัยมลคลวันพ่อแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 2014-12-15 11:07:15
12
8 กปภ.สาขาละหานทราย ได้เข้าร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
โพสต์เมื่อ : 2014-12-15 11:02:13
19
9 กปภ.สาขานางรอง ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
โพสต์เมื่อ : 2014-12-15 10:57:37
12
10 กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โพสต์เมื่อ : 2014-12-15 10:54:02
17
11 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 2014-12-15 10:53:23
16
12 กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โพสต์เมื่อ : 2014-12-10 23:21:50
64
13 กปภ.สาขาศรีสะเกษได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ หมู่บ้านหนองสรวง
โพสต์เมื่อ : 2014-12-10 23:20:10
84
14 กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โพสต์เมื่อ : 2014-12-10 23:19:14
55
15 กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-12-10 23:18:25
44
16 กปภ.สาขายโสธร มอบของที่ระลึกให้กับผู้ใช้น้ำรายใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-12-10 23:17:33
44
17 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมประชุม WPS ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
โพสต์เมื่อ : 2014-12-10 23:16:50
44
18 กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบน้ำดื่มตรา กปภ. ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โพสต์เมื่อ : 2014-12-10 23:15:58
51
19 ผอ.กปภ.ข.8 ร่วมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กรณีโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา
โพสต์เมื่อ : 2014-12-04 15:45:35
85
20 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกันสำรวจหาท่อแตกลดน้ำสูญเสียในเขตเทศบาลอำเภอศีขรภูมิ
โพสต์เมื่อ : 2014-12-04 15:44:39
83
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.