ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 ผอ.กปภ.ข.๘ กำชับ กปภ.สาขาในสังกัด เตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์
โพสต์เมื่อ : 2014-04-01 10:23:32
97
2 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
โพสต์เมื่อ : 2014-03-31 16:16:14
45
3 กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)
โพสต์เมื่อ : 2014-03-31 16:14:51
54
4 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดประชุมสนทนา morning talk ไตรมาส ๒
โพสต์เมื่อ : 2014-03-31 16:14:10
52
5 กปภ.สาขาสุรินทร์ บริจาคน้ำดื่มสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2014-03-31 07:59:25
53
6 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสต์เมื่อ : 2014-03-31 07:58:33
50
7 กปภ.สาขามหาชนะชัยประสานความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมการรับมือภัยแล้ง
โพสต์เมื่อ : 2014-03-31 07:57:28
41
8 กปภ.สาขาสตึก ออกพบผู้ใช้น้ำ ในโครงการเติมใจให้กัน 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-03-30 16:47:34
51
9 กปภ.สาขาสังขะ ออกบริการผู้ใช้น้ำเชิงรุก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน
โพสต์เมื่อ : 2014-03-30 16:45:42
52
10 กปภ.สาขายโสธร เร่งปรับปรุงการให้บริการผู้ใช้น้ำด้านข้อมูลข่าวสาร
โพสต์เมื่อ : 2014-03-26 09:12:55
84
11 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
โพสต์เมื่อ : 2014-03-26 09:12:01
88
12 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่
โพสต์เมื่อ : 2014-03-26 09:10:56
73
13 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
โพสต์เมื่อ : 2014-03-25 11:13:34
102
14 กปภ.สาขามหาชนะชัยออกให้บริการประชาชนโครงการเติมใจให้กัน
โพสต์เมื่อ : 2014-03-25 11:12:51
81
15 กปภ.ข.๘ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-03-25 11:11:54
96
16 กปภ.สาขาศีขรภูมิลงพื้นที่บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กันประจำเดือนมีนาคม
โพสต์เมื่อ : 2014-03-25 11:10:46
56
17 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ลงพื้นที่บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กันปี ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 2014-03-24 15:01:28
64
18 กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ ๓
โพสต์เมื่อ : 2014-03-24 15:00:45
66
19 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกับงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสีย
โพสต์เมื่อ : 2014-03-24 08:20:00
71
20 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกให้บริการผู้ใช้น้ำ สานสัมพันธ์ที่ดี ผ่านโครงการเติมใจให้กัน 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-03-23 21:39:59
77
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.