ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาละหานทรายร่วมสนับสนุนกิจกรรมสงกรานต์ที่ผ่านมา
โพสต์เมื่อ : 2014-04-21 19:39:44
30
2 กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
โพสต์เมื่อ : 2014-04-17 14:16:57
63
3 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร เตรียมพร้อมรับมือกับเทศกาลสงกรานต์
โพสต์เมื่อ : 2014-04-17 14:05:48
46
4 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสุรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 2014-04-17 13:41:00
33
5 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนเมษายน
โพสต์เมื่อ : 2014-04-17 13:40:13
43
6 กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
โพสต์เมื่อ : 2014-04-16 22:13:23
69
7 กปภ.ข.๘ และสาขาในสังกัดร่วมแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-04-11 11:15:18
123
8 กปภ.สาขาลำปลายมาศ ลงพื้นที่ สำรวจแหล่งน้ำดิบเตรียมการรับมือปัญหาภัยแล้ง
โพสต์เมื่อ : 2014-04-08 11:37:30
61
9 กปภ. สาขาศรีสะเกษจัดอบรมการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan (WSP)
โพสต์เมื่อ : 2014-04-08 11:23:04
105
10 กปภ.สาขาสตึก มอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมการตรวจเลือกทหาร
โพสต์เมื่อ : 2014-04-03 14:02:42
124
11 กปภ.สาขาสุรินทร์ ชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาน้ำไม่ไหล ผ่านรายการ ตู้ ปณ.ข่าว3
โพสต์เมื่อ : 2014-04-03 13:45:32
93
12 กปภ.สาขาลำปลายมาศลงพื้นที่บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน
โพสต์เมื่อ : 2014-04-02 09:53:17
126
13 กปภ.สาขารัตนบุรีกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม
โพสต์เมื่อ : 2014-04-01 16:48:17
92
14 กปภ.สาขามุกดาหาร ทำความสะอาดระบบผลิตรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ
โพสต์เมื่อ : 2014-04-01 16:47:29
94
15 ผอ.กปภ.ข.๘ กำชับ กปภ.สาขาในสังกัด เตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์
โพสต์เมื่อ : 2014-04-01 10:23:32
109
16 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
โพสต์เมื่อ : 2014-03-31 16:16:14
60
17 กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)
โพสต์เมื่อ : 2014-03-31 16:14:51
67
18 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดประชุมสนทนา morning talk ไตรมาส ๒
โพสต์เมื่อ : 2014-03-31 16:14:10
70
19 กปภ.สาขาสุรินทร์ บริจาคน้ำดื่มสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2014-03-31 07:59:25
60
20 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสต์เมื่อ : 2014-03-31 07:58:33
61
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.