ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talkประจำไตรมาสที่4
โพสต์เมื่อ : 2014-10-10 14:34:49
74
2 กปภ.สาขามุกดาหารให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา
โพสต์เมื่อ : 2014-10-09 16:37:21
80
3 กปภ.สาขาสังขะ เข้าพบปะสร้างความสัมพันธไมตรีกับผู้นำท่องถิ่นและมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
โพสต์เมื่อ : 2014-10-09 16:36:51
74
4 กปภ.สาขายโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 2014-10-09 16:36:10
72
5 กปภ.สาขาอำนาจเจริญออกโครงการเติมใจให้กันเดือนสิงหาคม 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-10-09 16:35:35
78
6 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด ๑๕๐ มม.แตก บริเวณ ถ.วิพากย์
โพสต์เมื่อ : 2014-10-07 13:58:31
27
7 กปภ.สาขาละหานทราย เข้าร่วมประเมินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
โพสต์เมื่อ : 2014-10-03 11:46:35
71
8 กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-10-03 11:43:43
79
9 กปภ.สาขายโสธร ออกประชาคมเพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพิ่มผู้ใช้น้ำ เดือนกันยายน 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-10-03 11:39:57
73
10 กปภ.สาขาสตึกออกโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) เดือนกันยายน 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-10-03 11:35:48
92
11 กปภ.ข.๘ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาสการเกษียณอายุงานของพนักงานในสังกัด ประจำปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-10-02 16:16:27
146
12 กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า MorningTalk ประจำเดือน กันยายน 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-10-02 16:15:11
82
13 กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกรณีรับโอนกิจการ
โพสต์เมื่อ : 2014-10-02 16:14:25
72
14 กปภ.สาขาสตึกได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-10-02 16:13:15
65
15 กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมทำกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน เดือนกันยายน ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-10-02 11:01:24
66
16 กปภ.สาขาศีขรภูมิลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำพร้อมให้ความรู้ระบบประปา
โพสต์เมื่อ : 2014-10-02 11:00:01
56
17 กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กันเดือนกันยายน ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-09-30 16:47:12
88
18 กปภ.สาขายโสธรลงพื้นที่จัดกิจกรรมการทำประชาคมขยายเขตจำหน่ายน้ำนอกเขตพื้นที่
โพสต์เมื่อ : 2014-09-30 16:46:28
57
19 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "Morning talk" ครั้งที่ 6/2557
โพสต์เมื่อ : 2014-09-30 16:45:46
95
20 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการอำนาจเจริญรู้รักสามัคคี
โพสต์เมื่อ : 2014-09-30 16:44:39
96
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.