ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.ข.๘ พร้อมเปิดใช้อาคารปฏิบัติการ (Lab Cluster)อย่างเต็มรูปแบบ
โพสต์เมื่อ : 2014-07-22 10:02:46
52
2 ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2014-07-21 10:56:36
62
3 กปภ.สาขามุกดาหารร่วมจัดกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีวิถีพุทธ ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-07-21 10:55:55
58
4 กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมซ้อมแผนแผ่นดินไหวประจำปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-07-21 10:55:10
53
5 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า
โพสต์เมื่อ : 2014-07-21 10:53:14
47
6 กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-07-18 11:16:34
69
7 กปภ.สาขามหาชนะชัยให้การต้อนรับ คณะกรรมการ การคัดเลือกสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ประจำปี 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-07-18 11:14:53
51
8 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-07-18 10:27:59
58
9 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่อมท่อที่แตกรั่วจากอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า
โพสต์เมื่อ : 2014-07-18 10:07:12
39
10 กปภ.สาขามหาชนะชัยซ้อมแผนหนีเพลิงไหม้ประจำปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-07-16 11:23:07
63
11 กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
โพสต์เมื่อ : 2014-07-16 11:22:38
59
12 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-07-16 11:22:02
51
13 กปภ.สาขาศีขรภูมิทำความสะอาดระบบสูบน้ำรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ
โพสต์เมื่อ : 2014-07-16 11:21:22
42
14 กปภ.ข.๘ จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบทะเบียนการส่งงานผ่านเวปไซต์ กปภ.ข.๘
โพสต์เมื่อ : 2014-07-16 09:41:58
59
15 กปภ.สาขาศรีสะเกษต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำโรงเรียนสตรีสิริเกศ
โพสต์เมื่อ : 2014-07-10 15:17:10
71
16 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มและโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม
โพสต์เมื่อ : 2014-07-08 10:10:40
79
17 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5
โพสต์เมื่อ : 2014-07-08 10:10:03
96
18 กปภ.สาขาสังขะ ทำความสะอาดระบบผลิตตามโครงการจัดการน้ำสะอาด
โพสต์เมื่อ : 2014-07-08 10:09:15
69
19 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม
โพสต์เมื่อ : 2014-07-08 10:08:34
90
20 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Morning talk เพื่อเป็นการปรึกษาหารือปัญหาและอุปสรรคเดือนมิถุนายน
โพสต์เมื่อ : 2014-07-08 10:08:04
81
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.