การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558 ที่หน่วยบริการดงหลวง
โพสต์เมื่อ : 2015-02-18 10:51:51
76
2 กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมกันทำกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๑
โพสต์เมื่อ : 2015-02-18 10:41:03
101
3 กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
โพสต์เมื่อ : 2015-02-18 10:38:40
82
4 กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมแสดงความยินดีกับ ปลัดอาวุโส
โพสต์เมื่อ : 2015-02-18 10:37:23
60
5 กปภ.สาขายโสธรรับมอบ มอบสินน้ำใจพร้อมและกล่าวขอบคุณเป็นการตอบแทน
โพสต์เมื่อ : 2015-02-18 10:30:57
72
6 กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมแรงร่วมใจออกหาท่อแตก-รั่ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
โพสต์เมื่อ : 2015-02-10 10:48:15
221
7 กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านโคกพัฒนา
โพสต์เมื่อ : 2015-02-10 10:46:45
89
8 กปภ.สาขาสตึกดำเนินการล้างถังตกตะกอนรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ
โพสต์เมื่อ : 2015-02-10 10:45:22
49
9 กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม
โพสต์เมื่อ : 2015-02-10 10:44:00
83
10 กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5
โพสต์เมื่อ : 2015-02-06 15:16:52
90
11 กปภ.สาขาสตึกดำเนินการล้างถังตกตะกอนรักษามาตรฐานงานผลิต
โพสต์เมื่อ : 2015-02-06 15:15:15
98
12 กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑
โพสต์เมื่อ : 2015-02-05 15:10:12
111
13 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญโรงทานในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง
โพสต์เมื่อ : 2015-02-05 11:21:52
79
14 กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5
โพสต์เมื่อ : 2015-02-05 11:20:04
119
15 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม ๕ ส.ประจำปี ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ : 2015-02-05 11:18:20
111
16 กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3
โพสต์เมื่อ : 2015-02-04 15:01:42
91
17 กปภ.สาขาศีขรภูมิออกรับคำร้องติดตั้งใหม่ตำบลหมื่นศรี
โพสต์เมื่อ : 2015-02-04 15:00:13
62
18 กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ออกโครงการเติมใจให้กันหมู่บ้านตับเต่า
โพสต์เมื่อ : 2015-02-03 14:10:45
66
19 กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรมออกพบปะประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน
โพสต์เมื่อ : 2015-02-03 11:39:48
110
20 กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข
โพสต์เมื่อ : 2015-02-03 10:35:29
88
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.