ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขายโสธร ประชุมปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับปฏิบัติงานในปัจจุบัน
โพสต์เมื่อ : 2014-09-07 22:48:34
32
2 ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม LAB CLUSTER มุกดาหาร เตรียมพร้อมเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ
โพสต์เมื่อ : 2014-09-05 23:38:05
50
3 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-09-01 10:00:55
75
4 กปภ.สาขารัตบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปารักษามาตรฐานการผลิตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-09-01 10:00:20
69
5 กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 เดือน สิงหาคม 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-08-29 10:26:06
89
6 กปภ.สาขายโสธร ได้จัดการฝึกอบรมและซ้อมอัคคีภัย ปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-28 10:35:11
84
7 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯเดือนสิงหาคม 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-08-28 10:31:33
79
8 กปภ.สาขาเขมราฐ ออกสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืน
โพสต์เมื่อ : 2014-08-28 10:30:11
82
9 กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-27 11:26:35
74
10 กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์สนับสนุนการแข่งขันกีฬาและโครงการสวนป่าห้วยแก้ว
โพสต์เมื่อ : 2014-08-27 11:25:46
72
11 กปภ.สาขาสุรินทร์ทำความสะอาดถังตกตะกอนเพิ่มคุณภพการผลิตน้ำ
โพสต์เมื่อ : 2014-08-27 11:25:07
53
12 กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7
โพสต์เมื่อ : 2014-08-27 11:24:27
49
13 กปภ.สาขามหาชนะชัยสนับสนุนน้ำดื่มโครงการ นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-08-27 11:23:52
53
14 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกิจกรรม Big Cleanning Day เนื่องในเดือนแห่งวันแม่
โพสต์เมื่อ : 2014-08-27 11:23:14
55
15 กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม
โพสต์เมื่อ : 2014-08-26 10:33:41
52
16 กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-26 10:22:59
62
17 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3
โพสต์เมื่อ : 2014-08-26 10:05:50
86
18 กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-26 10:04:59
67
19 กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-25 15:15:24
83
20 กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขากันทรลักษ์ และหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่คืนความสุขให้คนในชาติ
โพสต์เมื่อ : 2014-08-25 15:14:46
70
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.