การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมรำน้ำดำหัวขอพรท่านผู้จัดการ เนื่องในวันปีใหม่ไทย (อ่าน 21)
กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า ครั้งที่ 6 (อ่าน 23)
กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อ่าน 28)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อ่าน 25)
กปภ.สาขาสุรินทร์ ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เติมใจให้กัน) (อ่าน 25)
กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัด (อ่าน 30)

ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุนกิจกรรมตรวจคัดเลือกทหารเกณฑ์ประจำปี
โพสต์เมื่อ : 2015-04-22 11:24:24
28
2 กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่ประชาคมขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ บ้านคอนสาย
โพสต์เมื่อ : 2015-04-22 11:18:52
29
3 กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมมอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โพสต์เมื่อ : 2015-04-22 11:17:39
26
4 กปภ.สาขานางรองได้ดำเนินการล้างถังน้ำใสรักษาคุณภาพการผลิตน้ำ
โพสต์เมื่อ : 2015-04-22 11:12:34
28
5 กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ สนับสนุนกิจกรรมของอำเภอ
โพสต์เมื่อ : 2015-04-21 16:29:53
24
6 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน มีนาคม
โพสต์เมื่อ : 2015-04-21 16:27:26
27
7 กปภ.สาขาสุรินทร์ ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำรักษาคุณภาพความสะอาด
โพสต์เมื่อ : 2015-04-21 16:25:42
22
8 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน
โพสต์เมื่อ : 2015-04-21 15:09:37
41
9 กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมใจทำการล้างถังตกตะกอนเพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปา
โพสต์เมื่อ : 2015-04-21 15:08:37
26
10 กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอท่าตูม
โพสต์เมื่อ : 2015-04-21 14:40:37
24
11 กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ตรวจหาน้ำสูญเสียประจำเดือนมีนาคม
โพสต์เมื่อ : 2015-04-21 14:39:08
21
12 กปภ.สาขาลำปลายมาศให้บริการน้ำสะอาดแก่หน่วยงานที่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง
โพสต์เมื่อ : 2015-04-21 14:37:48
14
13 กปภ.ข.๘ จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียและการประยุกต์ใช้โปรแกรม GIS ในงานน้ำสูญเสีย
โพสต์เมื่อ : 2015-04-21 10:21:12
61
14 กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558 ที่หน่วยบริการคำชะอี
โพสต์เมื่อ : 2015-04-20 12:17:38
45
15 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โพสต์เมื่อ : 2015-04-20 12:03:55
19
16 กปภ.สาขานางรองรักษาระดับน้ำดิบเตรียมรับมือภัยแล้ง
โพสต์เมื่อ : 2015-04-20 11:47:10
34
17 กปภ.สาขาเขมราฐออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ระบบประปาบ้านโคกก่องวังนอง
โพสต์เมื่อ : 2015-04-20 11:31:36
31
18 กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา “สิงห์สุรินทร์เกมส์ 2015”
โพสต์เมื่อ : 2015-04-20 11:13:13
25
19 กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน มีนาคม
โพสต์เมื่อ : 2015-04-20 11:03:04
27
20 กปภ.สาขาอำนาจเจริญกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โพสต์เมื่อ : 2015-04-20 11:00:52
24
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.