ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาสตึก ร่วมกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4
โพสต์เมื่อ : 2015-01-28 15:17:45
24
2 กปภ.สาขากันทรลักษ์ ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอขุนหาญ
โพสต์เมื่อ : 2015-01-28 15:16:10
17
3 กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
โพสต์เมื่อ : 2015-01-28 14:24:21
13
4 กปภ.ข.๘ ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โพสต์เมื่อ : 2015-01-26 16:13:22
35
5 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน เดือนมกราคม
โพสต์เมื่อ : 2015-01-26 13:58:52
55
6 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 2015-01-26 13:57:39
50
7 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมสวัสดีปีใหม่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ใช้รายใหญ่
โพสต์เมื่อ : 2015-01-23 15:09:51
65
8 กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกรับคำร้องขอติดตั้งและรับชำระค่าติดตั้งประปาหมู่บ้านสก็อม
โพสต์เมื่อ : 2015-01-23 15:07:51
43
9 กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำรักษาคุณภาพความสะอาดน้ำประปา
โพสต์เมื่อ : 2015-01-23 15:06:24
58
10 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๓
โพสต์เมื่อ : 2015-01-23 10:30:28
69
11 กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสปฎิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
โพสต์เมื่อ : 2015-01-22 14:09:22
74
12 กปภ.สาขาลำปลายมาศสนับสนุนการแข่งขันเดิน - วิ่งมินิมาราธอน คืนความสุขให้กับประชาชน ครั้งที่ ๑
โพสต์เมื่อ : 2015-01-22 14:08:10
53
13 กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2558 ณ เทศบาลตำบลรัตนบุรี
โพสต์เมื่อ : 2015-01-22 14:06:21
57
14 กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปาเดือนมกราคม
โพสต์เมื่อ : 2015-01-22 14:04:52
32
15 ปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรม morning talk ครั้งที่ 3
โพสต์เมื่อ : 2015-01-22 14:03:13
36
16 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 2015-01-22 14:01:29
33
17 กปภ.ข.๘ จัดอบรมระบบจัดการเอกสารทางอิเล็กโทรนิค ระยะที่ ๓
โพสต์เมื่อ : 2015-01-22 11:09:38
64
18 กปภ.สาขาอุบลราชธานีออกรับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่ หมู่บ้านรัศมี
โพสต์เมื่อ : 2015-01-21 15:08:07
88
19 กปภ.สาขายโสธรเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
โพสต์เมื่อ : 2015-01-21 15:06:07
35
20 กปภ.สาขามุกดาหาร ได้ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาบ้านโนนก่อ (หน่วยบริการคำชะอี)
โพสต์เมื่อ : 2015-01-21 15:04:25
44
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.