ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาลำปลายมาศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน
โพสต์เมื่อ : 2014-09-24 11:56:01
69
2 กปภ.สาขาเขมราฐสนับสนุนน้ำดื่ม โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมงานสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์
โพสต์เมื่อ : 2014-09-24 11:55:25
52
3 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันที่หน่วยบริการพนา และหน่วยบริการตระการพืชผล
โพสต์เมื่อ : 2014-09-24 11:54:49
66
4 กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วม สักการะรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย
โพสต์เมื่อ : 2014-09-21 14:54:08
57
5 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-09-21 14:53:17
60
6 กปภ.สาขาสตึก ลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียตามแผนปฏิบัติการไตรมาส ๔/๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-09-16 16:40:02
85
7 กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กฝภ.๒จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถสำหรับพนักงานใหม่ รุ่นที่๒/๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-09-15 11:44:28
137
8 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ อบต.ผักไหม
โพสต์เมื่อ : 2014-09-15 10:24:48
86
9 กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมการซักซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-09-15 10:24:15
82
10 กปภ.สาขายโสธร ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาประจำเดือนกันยายน
โพสต์เมื่อ : 2014-09-15 10:23:29
65
11 กปภ.สาขามุกดาหาร เปิด LAB CLUSTER มาตรฐานสากล
โพสต์เมื่อ : 2014-09-10 11:10:34
127
12 กปภ.ข.๘ และสาขาในสังกัด ให้การต้อนรับผู้ว่าการ กปภ. ในโอกาสตรวจเยี่ยมพร้อมให้โอวาส
โพสต์เมื่อ : 2014-09-10 11:09:36
148
13 กปภ.สาขาเขมราฐสาขาเขมราฐจัดกิจกรรม สนทนายามเช้าประจำเดือนกันยายน
โพสต์เมื่อ : 2014-09-09 14:33:44
91
14 กปภ. มั่นใจประกาศรับรองน้ำประปาสาขาอำนาจเจริญดื่มได้แล้ว
โพสต์เมื่อ : 2014-09-09 11:56:50
95
15 กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน สิงหาคม
โพสต์เมื่อ : 2014-09-09 11:31:22
74
16 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมตั้งศูนย์ดำรงธรรมให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์
โพสต์เมื่อ : 2014-09-09 11:30:26
89
17 กปภ.สาขาลำปลายมาศ ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา โครงการ(WSP)เดือนกันยายน๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-09-07 22:50:48
89
18 กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน เดือนกันยายน ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-09-07 22:49:25
93
19 กปภ.สาขายโสธร ประชุมปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับปฏิบัติงานในปัจจุบัน
โพสต์เมื่อ : 2014-09-07 22:48:34
73
20 ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม LAB CLUSTER มุกดาหาร เตรียมพร้อมเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ
โพสต์เมื่อ : 2014-09-05 23:38:05
91
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.