ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-26 10:22:59
40
2 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3
โพสต์เมื่อ : 2014-08-26 10:05:50
56
3 กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-26 10:04:59
38
4 กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-25 15:15:24
60
5 กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขากันทรลักษ์ และหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่คืนความสุขให้คนในชาติ
โพสต์เมื่อ : 2014-08-25 15:14:46
46
6 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการ เราจะคืนผืนป่าไม้พะยูง ให้กับแม่ของแผ่นดิน
โพสต์เมื่อ : 2014-08-25 15:12:22
29
7 กปภ.สาขาลำปลายมาศ เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ของ ร.ร.ธารทอง
โพสต์เมื่อ : 2014-08-22 17:46:22
56
8 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "Morning talk" ครั้งที่ 6
โพสต์เมื่อ : 2014-08-22 17:45:18
74
9 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้จัด กิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6
โพสต์เมื่อ : 2014-08-22 17:44:21
68
10 กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน สิงหาคม
โพสต์เมื่อ : 2014-08-22 17:43:14
61
11 กปภ.สาขาอุบลราชธานีสนับสนุนตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาและดำนาวันแม่แห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 2014-08-22 17:42:29
44
12 กปภ.สาขาเขมราฐร่วมแสดงผลงานการผลิตน้ำประปาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
โพสต์เมื่อ : 2014-08-22 17:40:25
41
13 กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-19 15:24:24
94
14 กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-19 15:23:40
87
15 กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-19 15:22:19
75
16 กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-19 15:20:58
85
17 กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-19 14:48:23
80
18 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-19 14:43:49
72
19 กปภ.สาขา พิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-19 14:38:58
38
20 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-08-19 14:31:00
46
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.