ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
โพสต์เมื่อ : 2014-07-16 11:22:38
40
2 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-07-16 11:22:02
34
3 กปภ.สาขาศีขรภูมิทำความสะอาดระบบสูบน้ำรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ
โพสต์เมื่อ : 2014-07-16 11:21:22
32
4 กปภ.ข.๘ จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบทะเบียนการส่งงานผ่านเวปไซต์ กปภ.ข.๘
โพสต์เมื่อ : 2014-07-16 09:41:58
40
5 กปภ.สาขาศรีสะเกษต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำโรงเรียนสตรีสิริเกศ
โพสต์เมื่อ : 2014-07-10 15:17:10
63
6 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มและโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม
โพสต์เมื่อ : 2014-07-08 10:10:40
72
7 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5
โพสต์เมื่อ : 2014-07-08 10:10:03
85
8 กปภ.สาขาสังขะ ทำความสะอาดระบบผลิตตามโครงการจัดการน้ำสะอาด
โพสต์เมื่อ : 2014-07-08 10:09:15
61
9 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม
โพสต์เมื่อ : 2014-07-08 10:08:34
76
10 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Morning talk เพื่อเป็นการปรึกษาหารือปัญหาและอุปสรรคเดือนมิถุนายน
โพสต์เมื่อ : 2014-07-08 10:08:04
71
11 กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอำเภอเขมรา และงานรวมใจต้านภัยยาเสพติด
โพสต์เมื่อ : 2014-07-07 11:45:00
53
12 กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรม 5ส. และbig cleaning day ครั้งที่2/2557
โพสต์เมื่อ : 2014-07-07 11:44:08
47
13 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน
โพสต์เมื่อ : 2014-07-07 11:43:07
35
14 กปภ.สาขาสตึกลงพื้นที่หาน้ำสูญเสีย ตามแผนปฎิบัติการ ไตรมาส ๓
โพสต์เมื่อ : 2014-07-04 14:09:47
73
15 กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ตรวจสอบห้วยลำมาศพร้อมเตรียมแผนการผลิตน้ำ
โพสต์เมื่อ : 2014-07-04 14:09:10
38
16 กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน
โพสต์เมื่อ : 2014-07-04 14:08:34
46
17 กปภ.สาขารัตนบุรีกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน
โพสต์เมื่อ : 2014-07-04 14:07:50
34
18 กปภ.สาขาอำนาจเจริญกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Taik ) ครั้งที่ 5
โพสต์เมื่อ : 2014-07-04 14:07:12
51
19 กปภ.ข.๘ ร่วมกับกองฝึกอบรมภูมิภาคที่ ๒จัดอบรมระบบผลิต(on the job training)
โพสต์เมื่อ : 2014-07-04 09:25:20
66
20 กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดทีมเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ เติมใจให้กัน (Home Care)
โพสต์เมื่อ : 2014-07-03 15:18:05
60
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.