ข่าวกิจกรรมของ กปภ.

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-10-28 15:34:51
59
2 กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช
โพสต์เมื่อ : 2014-10-28 15:34:02
68
3 กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช
โพสต์เมื่อ : 2014-10-28 15:33:17
72
4 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
โพสต์เมื่อ : 2014-10-28 15:32:32
62
5 กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช
โพสต์เมื่อ : 2014-10-28 15:31:51
25
6 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
โพสต์เมื่อ : 2014-10-28 11:04:55
42
7 กปภ.สาขามุกดาหารร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โพสต์เมื่อ : 2014-10-27 14:31:20
41
8 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-10-27 14:23:55
52
9 กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
โพสต์เมื่อ : 2014-10-27 14:17:08
58
10 กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมโครงการอำเภอยิ้มประจำเดือน ตุลาคม 2557
โพสต์เมื่อ : 2014-10-27 14:09:27
59
11 กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ๒๕๕๗
โพสต์เมื่อ : 2014-10-27 11:06:12
72
12 กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมงานประเพณีแข่งเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
โพสต์เมื่อ : 2014-10-22 16:20:39
60
13 กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด
โพสต์เมื่อ : 2014-10-22 16:19:55
63
14 กปภ.สาขาสุรินทร์ ประชุมวางแผนพร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ อ.จอมพระ
โพสต์เมื่อ : 2014-10-22 16:19:20
77
15 กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
โพสต์เมื่อ : 2014-10-22 11:31:08
72
16 กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้าเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันกับองค์กร
โพสต์เมื่อ : 2014-10-20 15:57:49
100
17 กปภ.สาขากันทรลักษ์ ทำความสะอาดโรงกรองและซ่อมแซมฟุตวาล์วเพื่อซ่อมบำรุงรักษา
โพสต์เมื่อ : 2014-10-20 15:57:06
96
18 กปภ.สาขามหาชนะชัย ประชุมวางแผนเรื่อง WSP ปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โพสต์เมื่อ : 2014-10-20 15:56:19
77
19 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1/2558
โพสต์เมื่อ : 2014-10-17 15:14:35
127
20 กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน ตุลาคม
โพสต์เมื่อ : 2014-10-17 15:13:40
89
web host finder
ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.