ตรวจสอบหนี้ค่าน้ำประปาผ่าน website
 เลขที่ผู้ใช้น้ำ :
 
 รหัสผ่าน :
 
 สำนักงานประปาที่ให้บริการ :
 
 

คู่มือการใช้งาน
<<< สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียน เพื่อขอใช้บริการได้ ฟรี >>>
หากมีปัญหาในการใช้บริการโปรดติดต่อ - prasertv@pwa.co.th