กปภ.เขต ๘ ร่วมทดสอบอุปกรณ์ วัดความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่

กปภ.เขต ๘ ร่วมทดสอบอุปกรณ์ วัดความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ร่วมกับงานมาตรวัดน้ำ และเจ้าหน้าที่จากบริษัทภายนอก ร่วมทดสอบอุปกรณ์ วัดความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ ณ โรงกรองน้ำกุดลาด กปภ.สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อทดสอบและสอบถามวิธีการใช้อย่างละเอียด อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


ข่าวอื่นๆ