กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

     นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศีขรภูมิ พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานและร่วมใจในการทำงานเป็นทีม และยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น แผนการบริหารและการจัดการลดน้ำสูญเสีย โครงการจัดการน้ำสะอาดตามนโยบายของ กปภ. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน กปภ. ไปสู่เป้าหมายต่อไป และได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๐ คือ นายกิตติพงศ์ ตินานพ มิสเตอร์ประปาอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ