กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

     นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศีขรภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมBig Cleaning Day ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานและโรงกรอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อให้ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจ


ข่าวอื่นๆ