กปภ.สาขาลำปลายมาศลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำระบบประปาโรงเรียนมีชัยพัฒนา

กปภ.สาขาลำปลายมาศลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำระบบประปาโรงเรียนมีชัยพัฒนา

           กปภ.สาขาลำปลายมาศ  นำโดยท่าน ผจก.ณัฐพงษ์ บุญโสดากร และพนักงานในสังกัดได้เข้าตรวจสอบระบบประปาภายใน ของโรงเรียนมีชัยพัฒนา(ท่านมีชัย วีระไวทยะ  อดีตผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค) อ.ลำปลายมาศ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการระบบประปาภายในโรงเรียน ทั้งนี้  เพื่อปลูกฝังให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภ่พสูงสุดต่อไป


ข่าวอื่นๆ