กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารทำความสะอาดถังตกตะกอนรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารทำความสะอาดถังตกตะกอนรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ

  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร  นำโดย  นายไพนิช  นิพขันธ์  ผู้จัดการ มอบหมายให้  งานผลิตปฎิบัติกิจกรรมทำความสะอาดถังตกตะกอน เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการบุณฑริก  ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ทาง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษามาตรฐานความสะอาดต่อไป


ข่าวอื่นๆ