กปภ.สาขานางรองออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พื้นที่บ้านโคกประดู่

กปภ.สาขานางรองออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พื้นที่บ้านโคกประดู่

นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ รัตนวโรภาส หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วม ออกหน่วยบริการ ตามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2560 ในพื้นที่บ้านโคกประดู่ (บริเวณโรงเรียนถนนหักพิทยาคม) ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 240ขวด


ข่าวอื่นๆ