กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560

  นายคมสัน บุญเอี่ยม ผจก.กปภ.สาขาอุบลราชธานี และ ผจก.กปภ.สาขาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 โดยได้รายงานสถานการณ์และแผนการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เขตพื้นที่บริการของ กปภ.ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

 


ข่าวอื่นๆ