กปภ.สาขาละหานทราย ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาละหานทราย ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

     นายฉลวย กาบบัวศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาละหานทราย มอบหมายให้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ออกเดินสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว ในพื้นที่หน่วยบริการโนนดินแดง บริเวณซอยเทศบาล เมื่อคืนวันที่ 14 มีนาคม 2560 เพื่อให้น้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมายที่ กปภ. กำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ. ต่อไป


ข่าวอื่นๆ