กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดประชุมตามโครงการ WSP

กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดประชุมตามโครงการ WSP

     นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการ กปภ.สาขาศีขรภูมิ พร้อมด้วยคณะทำงานและฝ่ายเทคนิคของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ จัดประชุมตามโครงการ WSP ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ เพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพและให้การผลิต น้ำประปามีมาตรฐานสูงสุดตามวิสัยทัศน์องค์กร “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ”


ข่าวอื่นๆ