กปภ.เขต ๘ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย สนองนโยบายรัฐบาล สู้ภัย พิชิตโรค

กปภ.เขต ๘ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย สนองนโยบายรัฐบาล สู้ภัย พิชิตโรค

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกัน และผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าในการทำงาน ทำให้จิตใจปลอดโปร่ง โดยมีกิจกรรมออกกำลังกายอย่างหลากหลาย เช่น เทเบิลเทนนิส และฟุตซอล ณ บริเวณสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐


ข่าวอื่นๆ