กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิเศษคืนความสุขให้กับลูกค้า

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิเศษคืนความสุขให้กับลูกค้า

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา การประปาส่วนภูมิภาคครบรอบ 38 ปี โดยมอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำที่มาขอติดตั้งประปาใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้น้ำกับ กปภ. อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 


ข่าวอื่นๆ