กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

วันที่ 6และ 8 มีนาคม 2560 นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ หัวหน้าอำนวยการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งประปาและรับชำระเงิน ตามโครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด ø 1/2 นิ้ว ในระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร โดยไม่คิดดอกเบี้ย บริเวณบ้านนาคำ ม.4 ต.กุดลาด อ.เมือง และ บ้านช่างหม้อ ม.5 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ มีผู้ยื่นขอติดตั้งและชำระงวดแรก จำนวน 27 ราย โดย กปภ.สาขาอุบลาชธานี ให้บริการเชิงรุกแก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกล เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้น้ำ และสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่ต้องการใช้น้ำประปาเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ