กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจรรม morning talk ประจำเดือน มี.ค 2560

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจรรม morning talk ประจำเดือน มี.ค 2560 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดย ผจก.นายไพนิช  นิพขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจรรม morning talk ประจำเดือน มี.ค 2560  โดยร่วมพูดคุยเรื่องผลการดำเนินรงานที่ผ่านมา การประเมินผล wsp  และมีการคัดเลือก ดาวเด่นประจำไตรมาส โดยนายพิชัย  สำราญ สุข ได้รับการคัดเลือกเป็นดาวเด่นประจำไตรมาส


ข่าวอื่นๆ