กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำดือน มีนาคม 2560

กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำดือน มีนาคม 2560

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย นำโดยนายศุภกร  รัตนคูหะ ผู้จัดการได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ประจำดือน มีนาคม 2560 โดยมีผู้จัดการเป็นประธานสนทนาหัวหน้างานและพนักงานลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมสนทนาอย่างพร้อมเพียงกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างเป็นกันเองรวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานต่อกัน

 


ข่าวอื่นๆ