กปภ.สาขาละหานทรายออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วหน่วยบริการอำเภอโนนดินแดง

กปภ.สาขาละหานทรายออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วหน่วยบริการอำเภอโนนดินแดง  

ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย นำทีมโดย นาย ฉลวย  กาบบัวศรี มอบหมายให้งานบริการฯออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วหน่วยบริการอำเภอโนนดินแดง  บริเวณซอยเทศบาล 2,4,6,8,10,12,14และ16 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียในเส้นท่อลดรายจ่ายในการผลิตน้ำ อีกทั้งหลังจากซ่อมแซมเรียบร้อยจะเป็นการเพิ่มแรงดันน้ำ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ