กปภ.เขต ๘ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กปภ.เขต ๘ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเชิดชูพระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐


ข่าวอื่นๆ