กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมงานสืบสานประเพณีไทยกิจกรรมรดนำดำหัวนายอำเภอ

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมงานสืบสานประเพณีไทยกิจกรรมรดนำดำหัวนายอำเภอ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยนายไพนิช นิพขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้างานพร้อมพนักงาน ร่วมงานสืบสานประเพณีไทยกิจกรรมรดนำดำหัวนายอำเภอ ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นกิจกรรมที่สามารถมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งส่งผลต่อการประสานความร่วมมือในการให้บริการประชาชนต่อไป


ข่าวอื่นๆ