กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมประเพณีทรงน้ำพระแม่ธรณีและรดน้ำดำหัว

กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมประเพณีทรงน้ำพระแม่ธรณีและรดน้ำดำหัว

 กปภ.สาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผจก.กปภสาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน จัดกิจกรรมประเพณีทรงน้ำพระแม่ธรณีและรดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่เป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป


ข่าวอื่นๆ