กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมโครงการ สภากาแฟ (Morning talk) ประจำเดือน เมษายน

 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมโครงการ สภากาแฟ (Morning talk) ประจำเดือน เมษายน

 นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "สภากาแฟ (Morning talk) ประจำเดือน เมษายน 2560  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อการประสานงานที่ดี ในการให้บริการประชาชนร่วมกันต่อไป


ข่าวอื่นๆ