กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning Talk )ประจำเดือน เมษายน 2560

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning Talk )ประจำเดือน เมษายน 2560

   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning Talk ) ประจำเดือน เมษายน 2560 โดยได้ร่วมสนทนาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในไตรมาส2 และการจัดงานวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ท่าน ผจก ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด นำเสนอปัญหาและ สร้างกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ