กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรม Big Cleaning day ประจำเดือนเมษายน 2560

กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรม Big Cleaning day ประจำเดือนเมษายน 2560

กปภ.สาขามุกดาหาร  นำโดย  นายอำพล  สุดนิคม  ผู้จัดการ  ร่วมกับ หัวหน้างาน  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning day ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยมีการทำความสะอาดภายนอก และภายในสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการพร้อมรักษาความสามัคคีในหมูคณะอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ