กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5

กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง นำโดย นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/60 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการร่วมประชุมในช่วงเช้าก่อนเวลาทำงาน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติ กับพนักงานในสังกัด ทั้งนี้ ผจก.ได้เน้นย้ำให้พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งคลัดในระหว่างเข้าเวรในวันหยุด พร้อมโหวตดาวเด่น ประจำไตรมาส 3/60 ได้แก่ นายชัชวาฬ ใจช่วง ตำแหน่ง หัวหน้างาน 8 งานผลิต


ข่าวอื่นๆ