กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 “แรงงานอุบลรวมใจตามรอยพ่อ ด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับชมรมรัฐวิสาหกิจและเอกชนสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนสถานประกอบกิจการต่างๆ กปภ.สาขาอุบลราชธานี นำโดยนายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเดิม)


ข่าวอื่นๆ