กปภ.สาขาลำปลายมาศ ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

กปภ.สาขาลำปลายมาศ ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย

    กปภ.สาขาลำปลายมาศ นำโดย นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการ มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ และหัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ออกสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว ในเวลากลางคืน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บริเวณ DMA๒,๓ บริเวณเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อลดน้ำสูญเสีย การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ให้เพียงพอต่อความต้องการ สร้างความพึงพอใจ ลดปัญหาอื่น ๆ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เชิงนโยบายต่อไป

ข่าวอื่นๆ