กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่บริการเชิงลึกเพื่อเข้าถึงประชาชน

กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่บริการเชิงลึกเพื่อเข้าถึงประชาชน

กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อตรวจเยี่ยม สอบถามความพึงพอใจและรับฟังปัญหาจากสถานประกอบการภายในจังหวัดเพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและผู้ใช้น้ำรายใหญ่ โดยในวันที่ 20 เมษายน 2560 ออกตรวจเยี่ยมจำนวน 2 แห่ง คือ 1 .สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 2.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ พร้อมนี้ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกแห่ง  ถือเป็นการบริการเชิงลึกเพื่อเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง

 

 


ข่าวอื่นๆ