กปภ.สาขาสตึก บำรุงรักษาถังตกตะกอนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำ

กปภ.สาขาสตึก บำรุงรักษาถังตกตะกอนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำ

นายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการกปภ.สาขาสตึก มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต นายอิสระพงศ์ ศรีวสุทธิ์ และพนักงาน ร่วมกันปฎิบัติตามแผนประจำเดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย ล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนขนาด 100 ลบ.ม/ชม และ ขนาด 50 ลบ.ม/ชม เพื่อเป็นการบำรุงรักษาถังตกตะกอน เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ลดความเสี่ยงด้านการใช้สารเคมี รวมทั้งการร้องเรียนต่างๆของผู้ใช้น้ำ ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (water Safety plan) และได้ดำเนินการโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Prevenntive Maintenance Regujaor)

 


ข่าวอื่นๆ