กปภ.สาขามุกดาหารลงพื้นที่จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 2

กปภ.สาขามุกดาหารลงพื้นที่จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 2

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร นำโดย  นายอำพล  สุดนิคม  ผู้จัดการ กปภ.สาขา  มุกดาหารร่วมด้วย  หัวหน้างาน  และพนักงานในสังกัดลงพื้นที่จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2560 ณ ชุมชนศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ทั้งนี้ ได้ลงพบปะประชาชนสอบถามปัญหาการใช้บริการ และตรวจสอบค่าความขุ่นและแรงดันในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีความขุ่นในระดับมาตรฐาน และแรงดันปลายท่อปกติ เป็นการบริการประชาชนแบบเชิงรุก และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อไป


ข่าวอื่นๆ