กปภ.เขต ๘ เป็นตัวแทนพนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายธวัช ศรีษะ

กปภ.เขต ๘ เป็นตัวแทนพนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายธวัช ศรีษะ

     เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ และพนักงานในสังกัด เป็นตัวแทนพนักงาน กปภ.ทั่วประเทศ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ครอบครัว นายธวัช ศรีษะ ลูกจ้างเหมางานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย สังกัด กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ซ่อมท่อประปา เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยเงินที่ได้ส่งมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ เป็นเงินที่ คณะผู้บริหาร และพนักงาน กปภ.ทั่วประเทศ ได้ร่วมกันบริจาค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๐๒,๐๐๐ บาท
     ทางการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างสุดซึ้ง และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และพนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมแสดงน้ำใจบริจาคเงินช่วยเหลือ มา ณ โอกาสนี้

ข่าวอื่นๆ