กปภ.สาขาอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการ สภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือน พ.ค. 2560

กปภ.สาขาอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการ สภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือน พ.ค. 2560 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2560 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ ได้มอบหมานฃยให้หัวหน้าพร้อมพนักงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "สภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือน พ.ค. 2560  ณ โรงแรมชิตสกนธ์ ฟลาวเวอร์แลนด์ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อการประสานงานที่ดีต่อไป


ข่าวอื่นๆ