กปภ.สาขายโสธร ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธร ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร 

 กปภ.สาขายโสธร โดยนายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรร่วมมอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในการดำรงชีพแก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

 


ข่าวอื่นๆ