กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมดำเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อความสะอาด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมดำเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อความสะอาด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร นำโดยนายไพนิช นิพขันธ์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมดำเนินกิจกรรม 5 ส. บริเวณสำนักงาน เพื่อความสะอาด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ในด้านการให้บริการและความสวยงาม อันจะส่งผลที่ดีต่อการให้บริการประชาชนต่อไป


ข่าวอื่นๆ