กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน หน่วยบริการพนา

กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน หน่วยบริการพนา

นายสังวาลย์  มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน (เติมใจให้กัน)  น.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ประปาภายในบ้านลูกค้าฟรีโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับคำร้องทำสัญญาใหม่ให้กับผุ้ใช้น้ำที่ข้อมูลยังไม่เป้นปัจจุบัน  และพบปะหัวหน้าส่วราชการในพื้นที่


ข่าวอื่นๆ