กปภ.สาขานางรองร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.ตามโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน มีความปลอดภัย

กปภ.สาขานางรองร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.ตามโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน มีความปลอดภัย

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง นำโดย นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อทำความสะอาดคลังพัสดุ  ทั้งนี้เพื่อดำเนินตามหลักเกณฑ์การรักาาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน มีความปลอดภัย


ข่าวอื่นๆ