กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3

กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3

กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560 นำโดย นายฉลวย  กาบบัวศรี ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ หน่วยบริการปะคำ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร แก้ปัญหาท่อแตกท่อรั่วภายใน รับฟังปัญหาด้านการให้บริการน้ำประปา ด้านคุณภาพ แรงดันน้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น


ข่าวอื่นๆ