กปภ.สาขามหาชนะชัยปฎิบัติงานลดน้ำสูญเสียในการสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว ในเวลากลางคืน ครั้งที่ ๓

กปภ.สาขามหาชนะชัยปฎิบัติงานลดน้ำสูญเสียในการสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว ในเวลากลางคืน ครั้งที่ ๓

          นายศุภกร รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขามหาชนะชัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และงานบริการฯ ลงพื้นที่ ตำบลฟ้าหยาดม.๑ ,ม.3   ในพื้นที่  DMA  ๑  ตำบลฟ้าหยาด  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร เดินหาท่อแตก -ท่อรั่วในเวลากลางคืน เพื่อลดน้ำสูญเสีย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ กปภ.ต่อไป


ข่าวอื่นๆ