กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ วัดบ้านยางเทิง

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ วัดบ้านยางเทิง

นางสุกัญญา งามวงศ์วาน ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น เป็นการให้บริการประชาชนเชิงรุก ออกหน่วยให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา สอบถามแบบสำรวจ Relationให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ล้างอุปกรณ์ประกอบมาตร และตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กปภ. กำหนด พร้อมกับแจกของที่ระลึก โดยผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 360 ขวด และแนะนำแอปพลิเคชั่น PWA 1662 เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ณ วัดบ้านยางเทิง ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  


ข่าวอื่นๆ