กปภ.เขต ๘ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.เขต ๘ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๐

     การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ นำโดย นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนพสกนิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว ยังเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านคุณธรรมแห่งการให้ เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอาหาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘


ข่าวอื่นๆ