กปภ.สาขาอุบลราชธานี วางแผนรับมือและป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ

กปภ.สาขาอุบลราชธานี วางแผนรับมือและป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ

นายคมสันต์  บุญเอี่ยม ผู้จัดการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานผลิต กปภ.สาขาอุบลราชธานี กำลังช่วยกันเคลื่อนย้ายถังน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเติมเครื่องยนต์ที่ใช้ในการสูบน้ำดิบ เพื่อให้มีน้ำดิบเพียงพอในการผลิตน้ำประปา เนื่องจากเดือนพฤษภาคม ย่างเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง โรงสูบน้ำดิบบัวเทิง กปภ.สาขาอุบลราชธานี จำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ในการสูบน้ำดิบ ประกอบกับมีงานปรับปรุงระบบท่อ ทำให้พื้นที่งานดังกล่าว มีความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายถังน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ถึงจะมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานมากเพียงใด เจ้าหน้าที่ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมแรงร่วมใจในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค ให้สมกับปณิธานที่ กปภ.ให้ไว้ว่า “มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน”


ข่าวอื่นๆ