กปภ.สาขาอำนาจเจริญ จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  เพื่อให้ความช่วยเหลือวิชาการประปาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ กิจกรรม คือ การให้ความรู้และแนวปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำสะอาดมาตรฐานสากล การตรวจสอบคุณภาพ และการรับรองคุณภาพน้ำ


ข่าวอื่นๆ