กปภ.สาขานางรองร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

กปภ.สาขานางรองร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

กปภ.สาขานางรอง ภายใต้การบริหารงานของ นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ในพื้นที่ณ โรงเรียนสิงหวิทยาคม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวอื่นๆ