กปภ.สาขาละหานทรายจัดประชุมประชาคมสอบถามความต้องการใช้น้ำประปา พร้อมให้ความรู้ด้านระบบประปา

กปภ.สาขาละหานทรายจัดประชุมประชาคมสอบถามความต้องการใช้น้ำประปา พร้อมให้ความรู้ด้านระบบประปา
 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้รับมอบหมายจาก ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย ให้งานผลิต งานบริการฯ และงานอำนวยการ ออกประชาคมผู้มีความต้องการใช้น้ำประปา และแนะนำความรู้เกี่ยวกับระบบผลิต ระบบจำหน่าย การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค  จัดขึ้น ณ บ้านหนองไม้งาน 2 ม.2 , ม.5 , ม.10 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากชุมชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เป็นโครงการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐในการประสานความร่วมมือในการปรับปรุงการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนต่อไป


ข่าวอื่นๆ