กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ ณ สนามกีฬานางรองประชารัฐ

กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ ณ สนามกีฬานางรองประชารัฐ

กปภ.สาขานางรอง นำโดย นายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ เพื่อปลูกในสนามกีฬานางรองประชารัฐ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้  เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งยังประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรในการให้บริการประชาชนต่อไป


ข่าวอื่นๆ