กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)ครั้งที่ 4

นางสุกัญญา งามวงศ์วาน ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ตามกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)” ณ บริเวณหมู่บ้านมัณฑนา ชุมชนเมืองใหม่ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อสอบถามความพึงพอใจ สำรวจแบบสอบถาม Relation พร้อมรับฟังปัญหาด้านต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ การให้บริการ มีการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ และระบายตะกอนหัวดับเพลิง อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการสื่อสารของ กปภ.สาขาอุบลราชธานี และมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และมุ่งเน้นตามวิสัยทัศน์ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ" เมื่อวันที่ 22มิถุนายน 2560

 

 


ข่าวอื่นๆ