กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาสุรินทร์จัดทำประชาพิจารณ์ตามโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปึล

กปภ..๘ และ กปภ.สาขาสุรินทร์จัดทำประชาพิจารณ์ตามโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปึล

กปภ.ส่วนภูมิภคเขต 8 นำโดย นายทวีสรรค์ สืบภา ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ กปภ.ส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ โดยน..วิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผจก. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการชลประทานสุรินทร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำประชาพิจารณ์ตามโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปึล พร้อมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังโครการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณและตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมือวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา09.00-12.00 . โดยจัดทำประชาพิจารณ์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ตำบลเทนมีย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


ข่าวอื่นๆ