กปภ.เขต ๘ เตรียมพร้อมบริหารจัดการการใช้น้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ พร้อมด้วยนายสุรพล ชัยสนาม ผู้จัดการ กปภ.สาขานางรอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำดิบและผลกระทบจากโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอกของกรมชลประทาน ณ สถานีสูบน้ำดิบหนองทะลอก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อวิเคราะห์การสำรองน้ำ รวมถึงการบริหารจัดการการใช้น้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ให้มีน้ำเพียงพอและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อ่านต่อที่: 


ข่าวอื่นๆ