กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างของ กปภ.สาขาสุรินทร์

นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ พร้อมด้วยผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์ เข้าพบนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายอำเภอเมืองสุรินทร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัด เพื่อชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างของ กปภ.สาขาสุรินทร์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ โดยมีแผนการขอใช้แหล่งน้ำดิบของกรมชลประทาน ที่อ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบ เสริมความมั่นคงในการผลิตน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำของจังหวัดสุรินทร์ที่กำลังขยายตัว และรองรับความต้องการการใช้น้ำของประชาชนในอนาคต พร้อมลงพื้นที่สำรวจเขตการจ่ายน้ำที่ อ.เมืองจ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 


ข่าวอื่นๆ