กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙
 
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙
นายสังวาลย์  มงคลมะไฟ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ  ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัดเข้าร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  
ณ โรงเรียนบ้านป่าติ้ว หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลกุดปลาดุก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  เพื่อนำบริการที่รับผิดชอบออกให้บริการแก่ประชาชนตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อราชการและรับทราบปัญหาความต้องการจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง

ข่าวอื่นๆ