กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมโครงการ สภากาแฟ Morning Talk ประจำเดือน ก.ค. 2560

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมโครงการ สภากาแฟ Morning Talk ประจำเดือน ก.ค. 2560

  เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2560 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการ "สภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือน ก.ค. 2560 ณ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอและภาคเอกชนในจังหวัดได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อประสานงานที่ดีต่อไป 


ข่าวอื่นๆ